Bjørn Stærk

257 words or more – or your money back!

Category Archives: Norsk

Migrasjonens umuligheter

Vi trenger en ny innvandringspolitikk. Men både åpnere og strengere grenser har en pris – i penger, helse, og samvittighet.

June 5, 2013

Da de kristne møtte hedningene

Ateister kan være veldig godtroende. På tide med litt religionshistorisk folkeopplysning.

May 10, 2013

Mens vi venter på klimaløsningen

Vi vet at vi må gjøre noe med klimaendringene, men greier ikke å snakke om det. Er løsningen å avslutte oljeeventyret?

April 15, 2013

Ytringsfrihet

Et forsøk på å rydde opp i den rotete ytringsfrihetsdebatten. Ute nå på Humanist forlag.

March 18, 2013

Gi meg en scene

Jeg har et kapittel om blåbloggens vekst og fall i Kristian Bjørkelos bok om norsk blogghistorie.

March 14, 2013

Sexarbeiderne ber om ordet

Prostituerte er kvinneyrket feministene avskyr. Nå vil de selv delta i debatten. De ønsker trygghet og respekt, ikke tvangshjelp.

March 6, 2013

Den sovjetiske drømmen

Sovjet var ikke bare undertrykkelse. På sitt beste hadde de drømmer som var like ambisiøse og menneskelige som i Vesten. Likevel gikk det galt.

February 25, 2013