Bjørn Stærk

257 words or more – or your money back!

Migrasjonens umuligheter

Vi trenger en ny innvandringspolitikk. Men både åpnere og strengere grenser har en pris – i penger, helse, og samvittighet.

Norge ble et innvandringsland. Vi har vært det en stund nå, men har ikke erkjent omfanget. Akkurat nå har vi en av de raskest voksende befolkningene i Europa. Den vokste med 1,31 prosent i 2012, som sammen med 2011 ga oss den raskeste folkeveksten vi har hatt siden 1920. Innvandring står for 72 prosent av denne veksten. Den passerte 50 prosent på midten av 2000-tallet, og har vært der siden.

Dette er mye i norsk sammenheng. Det er mye i europeisk sammenheng. Det er til og med mye sammenlignet med landet vi forbinder med ordet «innvandringsland», USA i tiårene rundt 1900. Der vokste befolkningen raskere, med rundt 2 prosent årlig, men innvandring stod bare for 30 prosent av veksten, mot våre 72 prosent. Resten av veksten kom innenfra. Den eneste perioden hvor USA hadde høyere nettoinnvandring enn vi har i dag var på 1850-tallet. Da kom det 10 innvandrere årlig per 1000 innbyggere, mot våre 9,4.

Les resten hos Aftenposten.

Information

This entry was posted on June 5, 2013 by in Norsk.