Bjørn Stærk

257 words or more – or your money back!

Migrasjonens umuligheter

Vi trenger en ny innvandringspolitikk. Men både åpnere og strengere grenser har en pris – i penger, helse, og samvittighet.

Featured

Ytringsfrihet

Et forsøk på å rydde opp i den rotete ytringsfrihetsdebatten. Ute nå på Humanist forlag.

Featured

The impossibilities of global migration

Norway needs a new immigration policy. But the dilemmas of global migration ensure that no matter which direction we choose to go in, somebody will be paying a heavy price for it – with their money, health or conscience.

June 15, 2013

When the Christians met the Pagans

Atheists can be surprisingly gullible. Don’t believe everything you hear about Pagan influences on Christianity.

May 11, 2013

Da de kristne møtte hedningene

Ateister kan være veldig godtroende. På tide med litt religionshistorisk folkeopplysning.

May 10, 2013

Norway still waiting for the climate fix

We know we have to do something about climate change, but all we’re doing is sit with folded hands and wait for a climate fix to fall into our laps. Is it time for Norway to close down the North Sea oil fields?

April 20, 2013 · 1 Comment

Mens vi venter på klimaløsningen

Vi vet at vi må gjøre noe med klimaendringene, men greier ikke å snakke om det. Er løsningen å avslutte oljeeventyret?

April 15, 2013

The importance of being antifragile

Nassim Taleb’s new book argues that we can benefit from chaos, uncertainty, resistance and stress. In an antifragile system, randomness is your best friend.

March 21, 2013 · 2 Comments